Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant aquesta Política de Privacitat, Microceller Son Crespí SL  informa els Usuaris del Lloc Web, sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal recollides del Lloc Web, perquè aquests determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a  Microceller Son Crespí   les dades personals que se’ls puguin requerir o que se’n puguin obtenir en ocasió del seu accés i ús dels serveis oferts al Lloc Web.

Les úniques dades personals a les quals Microceller Son Crespí  tindrà accés a través del Lloc Web seran aquelles que l’Usuari faciliti voluntàriament i que seran tractades d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’aquí en endavant, “LOPD”), i la seva normativa de desenvolupament. En aquest sentit cal que l’Usuari conegui que per a la prestació dels serveis oferts a través del Lloc Web se li sol·liciten dades de caràcter personal, la recollida d’algun dels quals resulta del tot necessària per a la prestació dels serveis que l’Usuari hagi pogut sol·licitar.

En compliment de la normativa vigent, Microceller Son Crespí  manifesta expressament que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva possible pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL FACILITADES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

Sens perjudici del previst en el que s’indica en cadascun dels formularis del Lloc Web, les dades personals que el Client faciliti formaran part d’un fitxer titularitat de Microceller Son Crespí  amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud, així com per remetre-li informació sobre els productes i serveis, tant per mitjans postals com electrònics. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a l’adreça  bodegasoncrespi@gmail.com.

MAJORIA D’ EDAT

Els productes i serveis oferts al Lloc Web només poden ser contractats per persones físiques majors de 18 anys amb plena capacitat legal d’obrar. Microceller Son Crespí  es reserva el dret a comprovar en qualsevol moment l’edat dels Usuaris que pretenguin fer ús d’aquests productes i serveis, reservant-se el dret de no prestar-los si se sospita que l’Usuari és menor d’edat.

COMUNICACIÓ DE DADES

Microceller Son Crespí informa i garanteix expressament als Usuaris que les seves dades personals no seran cedides a tercers. En tot cas, si  Microceller Son Crespí  decidís cedir les dades personals dels Usuaris a tercers, se sol·licitaria, amb caràcter previ, el seu consentiment exprés, informat i inequívoc.

Microceller Son Crespí podrà divulgar informació sobre l’Usuari sense el seu consentiment previ si així s’exigeix per llei o ho exigís un Jutge o Tribunal.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Microceller Son Crespí es reserva el dret a modificar, actualitzar i/o adaptar la Política de Privacitat a qualsevol canvi en la legislació aplicable o en la interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o a introduir qualsevol canvi que es consideri rellevant o apropiat per part de  Microceller Son Crespí.

Microceller Son Crespí notificarà als Usuaris qualsevol canvi a la Política de Privacitat mitjançant un avís al Lloc Web i resultaran aplicables des de la data efectiva de publicació.

Shopping Cart